تبدیل امتیازات به کد تخفیف
شما 0 امتیاز دارید. با رسیدن امتیازات به حد نصاب میتوانید امتیازات خود را به کد تخفیف تبدیل نمایید. با توجه به میزان امتیازات خود، یکی از کدهای تخفیف زیر را انتخاب نمایید.
پانزده هزار تومان
بیست و پنج هزار تومان
چهل هزار تومان
هفتاد هزار تومان
تاریخچه امتیاز ها
امتیاز فعلی شما : 0
توضیحات امتیاز عملیات عملیات